Lưới dập lỗ

  • ton-dap-lo-qua-tram

    TÔN ĐỘT LỖ QUẢ TRÁM

    0 trên 5
  • ton-dap-lo-vay-ca

    TÔN ĐỘT LỖ VẨY CÁ

    0 trên 5
    ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ vẩy cá
    ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
    ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
    ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
    ♦  Kích thước lỗ :   3×3-50×50 mm
    ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
       

               

     

     

  • ton-dap-lo-luc-giac

    TÔN ĐỘT LỖ LỤC GIÁC

    0 trên 5
    ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ ô van
    ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
    ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
    ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
    ♦  Kích thước lỗ :  3×3-50×50 mm
    ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
       

               

     

     

  • ton-dot-lo-vuong

    THÉP ĐỘT LỖ VUÔNG

    0 trên 5
    ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ vuông
    ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
    ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
    ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
    ♦  Kích thước lỗ :   3×3-50×50 mm
    ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
       

               

     

     

  • ton-dap-lo-tron

    SÀNG ĐỘT LỖ TRÒN

    0 trên 5
    ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ tròn
    ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
    ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
    ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
    ♦  Kích thước lỗ :   phi 3-20 mm
    ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
       

               

     

     

  • ton-dot-lo-dai-2

    SÀNG ĐỘT LỖ CÁC LOẠI

    0 trên 5
    ♦  Tên sản phẩm :  Sàng nghiền đột lỗ các loại
    ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
    ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
    ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
    ♦  Kích thước lỗ :  Theo yêu cầu
    ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu