Lưới dập lỗ

 • ton-dap-lo-qua-tram

  TÔN ĐỘT LỖ QUẢ TRÁM

  0 out of 5
 • ton-dap-lo-vay-ca

  TÔN ĐỘT LỖ VẨY CÁ

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ vẩy cá
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
  ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
  ♦  Kích thước lỗ :   3×3-50×50 mm
  ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
     

             

   

   

 • ton-dap-lo-luc-giac

  TÔN ĐỘT LỖ LỤC GIÁC

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ ô van
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
  ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
  ♦  Kích thước lỗ :  3×3-50×50 mm
  ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
     

             

   

   

 • ton-dot-lo-vuong

  THÉP ĐỘT LỖ VUÔNG

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ vuông
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
  ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
  ♦  Kích thước lỗ :   3×3-50×50 mm
  ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
     

             

   

   

 • ton-dap-lo-tron

  SÀNG ĐỘT LỖ TRÒN

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Sàng đột lỗ tròn
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
  ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
  ♦  Kích thước lỗ :   phi 3-20 mm
  ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu
     

             

   

   

 • ton-dot-lo-dai-2

  SÀNG ĐỘT LỖ CÁC LOẠI

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Sàng nghiền đột lỗ các loại
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox, nhôm
  ♦  Độ dày vật liệu :  Từ 1-10 mm
  ♦  Kích thước lỗ :  Theo yêu cầu
  ♦  Kích thước tấm :  Theo yêu cầu