Quạt công nghiệp cho Khu công nghiệp

 • rb

  QUẠT HÚT KHÓI LÒ HƠI RB

  0 trên 5
 • 14-48

  Quạt ly tâm CFG 14-48

  0 trên 5
  ♦  Tên sản phẩm : CFG 14-48
  ♦  Hãng sản xuất : Toàn cầu / GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo: : Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính cánh : 250 – 1400
  ♦  Lưu lượng (Q) : 800 – 80.000
  ♦  Áp suất (P) : 400 – 4700 
  ♦  Công suất : 0,37 – 160
  ♦  Tốc độ : 250 – 1400 
 • ox

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI OX495

  0 trên 5
  ♦         Tên sản phẩm: Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp OX495
  ♦         Hãng sản xuất: Toàn cầu – GTECO
  ♦         Vật liệu chế tạo: Thép CT3, Inox
  ♦         Đường kính guồng cánh: 340 – 800 mm
  ♦         Lưu lượng (Q):  1300 – 14000 m³/h
  ♦         Áp suất (P):  1600 – 3600 Pa
  ♦         Công suất động cơ: 2,2-22 kW
     

       

   

 • 40

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI LÒ HƠI RT

  0 trên 5

  ♦         Tên sản phẩm:              Quạt ly tâm RT

  ♦         Hãng sản xuất:              Toàn cầu / GTECO

  ♦         Vật liệu chế tạo:            Thép CT3, Inox

  ♦         Đường kính cánh:         380-2900 mm

  ♦         Lưu lượng (Q):              2160 – 80000 (m3/h)

  ♦         Áp suất (P):                   1100-6000

  ♦         Công suất động cơ:       3-90

  ♦         Tốc độ:                           970-2900 (r/min)

 • 61

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI, TĂNG ÁP BLP

  0 trên 5

  ♦         Tên sản phẩm:                QUẠT LY TÂM BLP

  ♦         Hãng sản xuất:                Toàn cầu / GTECO

  ♦         Vật liệu chế tạo:               Thép CT3, Inox

  ♦         Đường kính cánh:            435-1525

  ♦         Lưu lượng (Q):                 1600-75000

  ♦         Áp suất (P):                      1800 – 7000

  ♦         Công suất động cơ:          2,2-160

  ♦         Tốc độ:                             1360 – 2920 

 • 312sdfa4as

  QUẠT LY TÂM NỒI HƠI BCP

  0 trên 5

  ♦        Tên sản phẩm:                       QUẠT LY TÂM BCP

  ♦        Hãng sản xuất: :                     Toàn cầu / GTECO

  ♦        Vật liệu chế tạo: :                    Thép CT3, Inox

  ♦        Đường kính cánh:                   380 – 1675

  ♦        Lưu lượng (Q):                        450-85000

  ♦        Áp suất (P):                             600-33.000

  ♦        Công suất động cơ:                 0.75 – 160

  ♦        Tốc độ:                                    290 – 3560

 • Hot
  45wa3azsfsd

  QUẠT TĂNG ÁP CẦU THANG, CẤP KHÍ SẠCH BC317

  0 trên 5

   

  ♦        Tên sản phẩm: Quạt ly tâm BC317
  ♦        Hãng sản xuất: Toàn cầu / GTECO
  ♦        Vật liệu chế tạo: Thép CT3/Inox
  ♦        Đường kính cánh: 310 – 900
  ♦        Lưu lượng (Q): 2000 – 55000  m³/h
  ♦        Áp suất   (P): 280 – 4800 (Pa)
  ♦        Công suất động cơ: 0,75 – 45
  ♦        Tốc độ: 720 – 2900 (r/min)

   

 • z797246914996_c6c5ccada04f292de5bdcea15a57f4c5

  Quạt thông gió hướng trục tròn AFA

  0 trên 5
 • quat-ly-tam-cfg-14-46-1

  QUẠT LY TÂM CFG 14-46

  0 trên 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm  Model CFG14-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  200-800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  700-47.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2.900-400  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-55  kw
  ♦  Tốc độ :  500 – 2900 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-4-70-2

  QUẠT LY TÂM CFG 4-70

  0 trên 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm  Model CFG4-70
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép SS400 , Inox 304
  ♦  Đường kính  cánh :  320-1250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1.500-61.200 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2.000-180  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-40  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-7-40

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI CFG 7-40

  0 trên 5

       

  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG7-40
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  250 – 800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1.200 – 30.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  1200 – 4400 Pa
  ♦  Công suất động cơ :  2,2 – 55  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p
 • quat-ly-tam-cfg-6-46

  QUẠT LY TÂM CFG 6-46

  0 trên 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG6-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1100 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1980 – 37.800 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  600 – 3000  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  1.5 – 45  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p