Quạt công nghiệp cho Khu công nghiệp

 • quat-huong-truc-eba

  QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN EBA

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt hướng trục Model EBA
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  200-600 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  800-7.500 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  25-116  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.66-0.46  kw
  ♦  Tốc độ :  1400 v/p

             

   

 • quat-ega

  QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN EGA

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt hướng trục Model EGA
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  200-600 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  600-16.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  24-800  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.18-4  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p

             

   

 • quat-huong-truc-afgt3

  QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN AFGT

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm : Quạt hướng trục  tròn AFGT
  ♦  Hãng sản xuất : Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo : Thép CT3
  ♦  Đường kính  cánh : 400 – 1.400 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) : 3.000 – 83.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) : 430 – 40  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.25 – 15 kw
  ♦  Tốc độ :  1400 v/p

             

   

 • quat-huong-truc-kxtd

  QUẠT HƯỚNG TRỤC VUÔNG KXTD

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt hướng trục Model KXTD
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3
  ♦  Đường kính  cánh :  200-600 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  840-8.700 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  25-116  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  320-650 w
  ♦  Tốc độ :  1400 v/p

             

   

 • quat-huong-truc-dfb

  QUẠT TRÒN MOTOR TẢN NHIỆT MODEL DFB

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt hướng trục  DFB
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3
  ♦  Đường kính  cánh :  250-600 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  2.000-8.500 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  105-130  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  100-550 w
  ♦  Tốc độ :  1400 v/p

             

   

    

 • quat-cay

  QUẠT CÂY XWIND

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt cây Xwind
  ♦  Hãng sản xuất :  Điện Cơ Hà Nội
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, đế gang
  ♦  Đường kính  cánh :  500-750 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :   220-302m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :    260 Pa
  ♦  Công suất động cơ :    220 W
  ♦  Tốc độ :   1100 v/p

             

   

 • quat-treo-tuong

  QUẠT TREO TƯỜNG XWIND

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt treo tường Xwind
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  500-750 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  220-302 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :    Pa
  ♦  Công suất động cơ :    220kw
  ♦  Tốc độ :   1100 v/p