Quạt ly tâm hút bụi

 • ox

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI OX495

  0 out of 5
  ♦         Tên sản phẩm: Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp OX495
  ♦         Hãng sản xuất: Toàn cầu – GTECO
  ♦         Vật liệu chế tạo: Thép CT3, Inox
  ♦         Đường kính guồng cánh: 340 – 800 mm
  ♦         Lưu lượng (Q):  1300 – 14000 m³/h
  ♦         Áp suất (P):  1600 – 3600 Pa
  ♦         Công suất động cơ: 2,2-22 kW
     

       

   

 • van-ru-bui

  Van rũ bụi

  0 out of 5
 • quat-ly-tam-cfg-7-40

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI CFG 7-40

  0 out of 5

       

  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG7-40
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  250 – 800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1.200 – 30.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  1200 – 4400 Pa
  ♦  Công suất động cơ :  2,2 – 55  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p
 • quat-ly-tam-cfg-6-46

  QUẠT LY TÂM CFG 6-46

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG6-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1100 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1980 – 37.800 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  600 – 3000  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  1.5 – 45  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p

             

   

 • quat-ly-tam-cfg-6-35

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI CFG 6-35

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG6-35
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1100 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  900 – 20.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  1100 – 3500  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  1.1 – 37  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p