Quạt ly tâm nồi hơi

 • rb

  QUẠT HÚT KHÓI LÒ HƠI RB

  0 out of 5
 • 40

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI LÒ HƠI RT

  0 out of 5

  ♦         Tên sản phẩm:              Quạt ly tâm RT

  ♦         Hãng sản xuất:              Toàn cầu / GTECO

  ♦         Vật liệu chế tạo:            Thép CT3, Inox

  ♦         Đường kính cánh:         380-2900 mm

  ♦         Lưu lượng (Q):              2160 – 80000 (m3/h)

  ♦         Áp suất (P):                   1100-6000

  ♦         Công suất động cơ:       3-90

  ♦         Tốc độ:                           970-2900 (r/min)

 • 61

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI, TĂNG ÁP BLP

  0 out of 5

  ♦         Tên sản phẩm:                QUẠT LY TÂM BLP

  ♦         Hãng sản xuất:                Toàn cầu / GTECO

  ♦         Vật liệu chế tạo:               Thép CT3, Inox

  ♦         Đường kính cánh:            435-1525

  ♦         Lưu lượng (Q):                 1600-75000

  ♦         Áp suất (P):                      1800 – 7000

  ♦         Công suất động cơ:          2,2-160

  ♦         Tốc độ:                             1360 – 2920 

 • QUẠT LY TÂM NỒI HƠI – LÒ HƠI BL245

  0 out of 5
  ♦         Tên sản phẩm: Quạt ly tâm chịu nhiệt BL245
  ♦         Hãng sản xuất: Toàn cầu – GTECO
  ♦         Vật liệu chế tạo:  Thép CT3, Inox
  ♦         Lưu lượng (Q):  500 – 200.000m³/h 
  ♦         Áp suất (P): 500 – 15.000Pa 
  ♦         Công suất động cơ:  1,1 – 500kW 
  ♦         Nhiệt độ dòng khí cho phép: 50 – 500°C
     
     

   

   

   

    

   

   

   

   

 • 312sdfa4as

  QUẠT LY TÂM NỒI HƠI BCP

  0 out of 5

  ♦        Tên sản phẩm:                       QUẠT LY TÂM BCP

  ♦        Hãng sản xuất: :                     Toàn cầu / GTECO

  ♦        Vật liệu chế tạo: :                    Thép CT3, Inox

  ♦        Đường kính cánh:                   380 – 1675

  ♦        Lưu lượng (Q):                        450-85000

  ♦        Áp suất (P):                             600-33.000

  ♦        Công suất động cơ:                 0.75 – 160

  ♦        Tốc độ:                                    290 – 3560

 • quat-ly-tam-cfg-14-46-1

  QUẠT LY TÂM CFG 14-46

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm  Model CFG14-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  200-800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  700-47.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2.900-400  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-55  kw
  ♦  Tốc độ :  500 – 2900 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-9-25

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI NỒI HƠI CFG 9-25

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG9-25
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  320-1.250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  720 – 30.600 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  9000 – 600  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.75 – 132  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p

             

   

 • quat-ly-tam-cfg-8-35

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI NỒI HƠI CFG 8-35

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG8-35
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  320-1250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1152 – 50.400 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  6000-420  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-75  kw
  ♦  Tốc độ :  725 – 2900 v/p