Sản phẩm

 • 53513

  Quạt trần công nghiệp

  0 out of 5
 • tui vai

  Túi lọc bụi

  0 out of 5
 • van-ru-bui

  Van rũ bụi

  0 out of 5
 • quat-ly-tam-cfg-14-46-1

  QUẠT LY TÂM CFG 14-46

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm  Model CFG14-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  200-800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  700-47.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2.900-400  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-55  kw
  ♦  Tốc độ :  500 – 2900 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-4-70-2

  QUẠT LY TÂM CFG 4-70

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm  Model CFG4-70
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép SS400 , Inox 304
  ♦  Đường kính  cánh :  320-1250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1.500-61.200 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2.000-180  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.37-40  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-7-40

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI CFG 7-40

  0 out of 5

       

  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG7-40
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  250 – 800 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1.200 – 30.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  1200 – 4400 Pa
  ♦  Công suất động cơ :  2,2 – 55  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p
 • quat-ly-tam-cfg-6-46

  QUẠT LY TÂM CFG 6-46

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG6-46
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1100 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  1980 – 37.800 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  600 – 3000  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  1.5 – 45  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p

             

   

 • quat-ly-tam-cfg-6-35

  QUẠT LY TÂM HÚT BỤI CFG 6-35

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG6-35
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1100 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  900 – 20.000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  1100 – 3500  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  1.1 – 37  kw
  ♦  Tốc độ :  960 – 2900 v/p

             

   

 • quat-ly-tam-cfg-8-18

  QUẠT LY TÂM CAO ÁP CFG 8-18

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG8-18
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  315 – 1250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  450 – 21.600 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  2200 – 14.000  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.75 – 110  kw
  ♦  Tốc độ :  1450 -2900 v/p

             

 • Quạt ly tâm CFG

  QUẠT LY TÂM CAO ÁP CFG 8-13

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG8-13
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  300-800  mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  200 – 3000 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  800 – 9000  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.55 – 11 kw
  ♦  Tốc độ :  1450 -2900 v/p

     

 • quat-ly-tam-cfg-8-09

  QUẠT LY TÂM CAO ÁP CFG 8-09

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG8-09
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  600 – 900 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  600 – 6000  m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  10.000 – 21.500  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  5.5 – 75  kw
  ♦  Tốc độ :  2900 – 3000 v/p

             

 • quat-ly-tam-cfg-9-25

  QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI NỒI HƠI CFG 9-25

  0 out of 5
  ♦  Tên sản phẩm :  Quạt ly tâm Model CFG9-25
  ♦  Hãng sản xuất :  Toàn Cầu – GTECO
  ♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, Inox
  ♦  Đường kính  cánh :  320-1.250 mm
  ♦  Lưu lượng (Q) :  720 – 30.600 m3/h
  ♦  Áp suất   (P) :  9000 – 600  Pa
  ♦  Công suất động cơ :  0.75 – 132  kw
  ♦  Tốc độ :  600 – 2900 v/p