Tag - hộp giảm tốc

Khi nào cần dùng hộp giảm tốc?

Trong một số trường hợp người ta cần 1 số vòng quay trong 1 phút mà không có động cơ nào đáp ứng được thì người ta sẽ dùng đến hộp giảm tốc. Hộp giảm tốc là bộ truyền sử dụng bánh răng, trục vít… chúng làm nhiệm vụ giảm tốc độ vòng quay. Chiếc hộp này là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi và được dùng để giảm vận tốc [...]