Tag - túi lọc bụi

Thiết bị lọc bụi

Thiết bị lọc bụi

Thiết bị lọc bụi tay áo Bụi là những phần tử vật chất có kích thước rất nhỏ bé được phân tán trong môi trường không khí- đây là một trong các chất độc hại. Thiết bị lọc bụi tay áo được lắp đặt trong các nhà xưởng, khu công nghiệp nhằm lọc sạch bụi khỏi không khí. Tác hại của bụi: Gây ô nhiễm không khí gây hại đến sức khỏe con người Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và [...]