Quạt hút mái DWT cho dự án thông gió tại Công ty Nước Khải khát Coca-Cola Việt Nam

Quạt hút mái DWT cho dự án thông gió tại Công ty Nước Khải khát Coca-Cola Việt Nam

Lắp đặt quạt hút mái, những công đoạn kiểm tra, bọc đệm cuối cùng trước khi vận chuyển đơn hàng Quạt hút mái DWT đến dự án tại Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Thủ Đức - HCM. -------- Model: Quạt hút mái DWT.100 Lưu lượng: 36.000 m3/h Áp suất: 200 [...]
Read more