Phương pháp xử lý bụi bằng buồng lắng
/ TIN CÔNG NGHỆ / Phương pháp xử lý bụi bằng buồng lắng

Phương pháp xử lý bụi bằng buồng lắng

04/11/2016

Nguyên tắc

Sự lắng bụi bằng buồng lắng là tạo ra điều kiện để trọng lực tác dụng lên hạt bụi thắng lực đẩy ngang của dòng khí. Trên cơ sở đó người ta tạo ra sự giảm đột ngột lực đẩy của dòng khí bằng cách tăng đột ngột mặt cắt của dòng khí chuyển động. Trong thời điểm ấy, các hạt bụi sẽ lắng xuống. Để lắng có hiệu quả hơn, người ta còn đưa vào buồng lắng các tấm chắn lửng. Các hạt bụi chuyển động theo quán tính sẽ đập vào vật chắn và rơi nhanh xuống đáy.

Cấu tạo của buồng lắng

Một buồng lắng đơn, kép được cấu tạo như hình 3.2.

Cấu tạo buồng lắng đơn và kép


1. Bề mặt cắt ngang của buồng lắng được tính theo công thức:

trong đó:   a là chiều rộng của buồng lắng

h là chiều cao của buồng lắng

V là lưu lượng khí qua buồng lắng

w là vận tốc dòng khí qua buồng lắng.

Như vậy, khi thiết diện của buồng lắng càng tăng thì vận tốc dòng khí trong buồng lắng càng giảm.

2. Bề mặt rằng cần thiết (F) tính theo công thức:

Ở đây:   w1 là vận tốc lắng bụi 

V là lưu lượng dòng khí và bụi.

Thời gian lắng của hạt bụi được tính theo công thức:

t = h /w1 (s)

Thể tích làm việc của buồng lắng (VLV):

VLV = V.t (m3)

Chiều dài cần thiết của buồng lắng (l):

l = F / a = VLV /h. a (m)

Cấu tạo của buồng lắng nhiều tầng

Buồng lắng nhiều tầng là một dãy các buồng lắng đơn lẻ nối tiếp nhau. Từng tầng đơn lẻ hoạt động giống như buồng lắng đơn. Như vậy chiều dầy tổng cộng:

trong đó:  ni là tầng thứ i

hi là chiều cao tầng thứ i

Tóm lại, buồng lắng bụi là một loại thiết bị thu bụi đưa vào lực trọng lực và lực quán tính để thu giữ bụi. Với thiết bị loại này người ta có thể thu gom các hạt bụi có kích thước lớn hơn 10 µm. Để làm sạch khí trong các lò đốt ta cũng có thể sử dụng thiết bị buồng lắng nhiều tầng. Mặc dù buồng lắng bụi là biện pháp rẻ tiền nhưng thiết bị của nó cồng kềnh và hiệu quả xử lý thường là thấp nhất so với các phương pháp khác Nó hay được sử dụng để làm sạch sơ bộ.

Dưới đây là một số mô hình thiết bị thu bụi bằng trọng lực (hình 3.3a, 3.3b).


Thiết bị thu hút bụi bằng trọng lực

Buồng lắng kép có vách ngăn tăng hiệu quả

adminquantri